پرتال تخصصی اولی شبح وار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا تا بحال به بسکتبال بازی با ارواح! بازی های خنده دار!

کنترل بازی:
کلید های arrow - جنبش فضا - پرش به

SkillBasketballSpookyHoops