پرتال تخصصی اولی مگا نهایی 2 - سبک ننه جان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

هدف از این بازی است به ساقه و نمره بسکتبال به خالص هر چند بار که شما می توانید در حالی که تور بسکتبال چپ و راست حرکت می کند. این بازی 10 سطح که سرعت بازی را افزایش می دهد ادامه خواهد داد. سازمان دیده بان برای ننه جان! او سعی خواهد کرد که برای جلوگیری از عکس های خود را.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsThrowingBallBasketballUltimateMegaHoopsGrannyStyle