Mega hoops cuối cùng 2 - Granny US Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Đối tượng của trò chơi là bắn và điểm số của bóng rổ vào mạng nhiều lần như bạn có thể trong khi lưới bóng rổ di chuyển trái và phải. Các trò chơi sẽ tiếp tục cho 10 cấp độ này sẽ tăng tốc độ game. Xem ra cho granny! Cô sẽ cố gắng để ngăn chặn các mũi chích ngừa của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SportsThrowingBallBasketballUltimateMegaHoopsGrannyStyle