SpongeBob bóng rổ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   167 69.57% with 23 votes

SpongeBob rất thích chơi bóng rổ gần đây. Vì vậy, ông quyết định để có một trận đấu súng với Sandy. Ai sẽ ném quả bóng nhiều hơn vào giỏ?

Điều khiển:
Báo chí không gian thanh để chọn các hướng dẫn trong thập tự giá.

SportsBallBasketballTiming Spongebob