Dj và chowder trong H.o.u.s.e. Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Bạn đang chơi như dj. Bạn có thể quay đầu tiên. Chọn một mũi tên trên tòa án để bắt đầu. Nếu bạn thực hiện chích, chowder có để đạt đến một bắn từ vị trí tương tự. Nếu ông làm cho nó, nó 'sa hòa, và bạn bắt đầu một lần nữa. Nếu anh ta bỏ lỡ, ông được một bức thư, và nó 's lần lượt của bạn. Nếu bạn bỏ lỡ, chowder bị bắn đầu tiên. Nếu ông làm cho nó, bạn phải bắn từ cùng một vị trí. Nếu bạn bỏ lỡ, bạn sẽ có được một bức thư và chowder bắt đầu một lần nữa. Cầu thủ đầu tiên để đánh vần các từ NHÀ mất.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SportsBallBasketballChowderH-o-u-s-e