Mega hoops cuối cùng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Mục tiêu của người chơi là để bắn bóng rổ như nhiều như bạn có thể. Trò chơi này có 10 cấp độ và mọi cấp độ phong trào của giỏ sẽ trở nên nhanh hơn
và nhanh hơn. Chúc may mắn và vui vẻ ...


Điều khiển:
Trái bấm vào bóng để bắn nó vào đúng thời điểm.

SportsThrowingBallBasketballUltimateMegaHoops