3Point loạt đá luân lưu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   84 66.67% with 12 votes

Bắn như nhiều bức ảnh bóng rổ 3 con trỏ càng tốt trong thời gian nhất định.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingSportsThrowingBallMouse SkillBasketball3pointShootout