Ba điểm loạt đá luân lưu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   33 50% with 6 votes

Số điểm nhiều giỏ như bạn có thể và trở thành vua 3 điểm.

Điều khiển:
Không gian thanh càng gần trung tâm càng tốt để ghi bàn.

SportsBasketballThree-pointShootout