Điểm 3 Shootout Trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   45 44.44% with 9 votes

Thể hiện kỹ năng của bạn chụp và như giỏ nhiều như bạn có thể trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

SportsBallMouse SkillBasketballPointShootoutGame