Bart Simpson vs Dragon Ball Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   14577 65.32% with 222 votes

Trợ giúp bóng rồng được 20 điểm bằng cách bóng rơi xuống đất ở phía bên kia

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để chơi

SportsBallBasketballBartSimpsonDragon