Jeremy Lin loạt đá luân lưu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Thể hiện kỹ năng bắn súng của bạn và điểm số như giỏ nhiều như bạn có thể trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SportsBallBasketballTiming Android JeremyShootout