3 نقطه بازی ضربات پنالتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   45 44.44% with 9 votes

نمایش تیراندازی مهارت خود و به عنوان سبد زیادی به عنوان شما می توانید قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

SportsBallMouse SkillBasketballPointShootoutGame