عضو پارلمان اروپا توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   76 53.85% with 13 votes

شلیک توپ همستر از طریق حلقه برای به دست آوردن امتیاز.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingBallMouse SkillBasketballAnimalAndroid