2010 در ضربات پنالتی از جام جهانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3331 51.56% with 64 votes

راهنمای تیم ملی خود را به عنوان در جام جهانی 2010 شلیک ضربه پنالتی، از چالش است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallMouse SkillSoccer2010WorldShootout