شبح فوتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2610 72.22% with 36 votes

پیروز شدن در مسابقات مختلف در نظر بالا فوتبال بازی روح فوتبال.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت بازیکنان خود را Z
- شوت. انجمن X - رمز عبور توپ.

SportsBallSoccerFootballMonstersGhost