آندروید فوتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   159 62.5% with 24 votes

سرگرم بازی فوتبال است. نمره هدف با اشاره به محافل داخل دروازه بان. اگر شما موفق اولین شلیک شما می توانید استفاده از گزاف گویی توپ را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallSoccerFootballAndroid