تحصیل در بریتانیا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

چالش آزاد و پا زدن در میان افت کلاسیک انگلیس پیکرنگاری، از کابین تاکسی لندن سیاه به Banksy، در محل از مدافعان. بازیکنان نیاز به منحنی و بافت توپ را از طریق مجموعه ای از موانع، و به عنوان پیشرفت بازی بیشتر و بیشتر نوابغ بریتانیایی پاپ تا برای متوقف کردن توپ از طریق گرفتن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallSoccerFootballStudy