شیدایی Freekick بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

نمره به عنوان اهداف زیادی را که شما می توانید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsBallSoccerFootballFreekickMania