تب فوتبال میکی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   278 77.14% with 35 votes

راهنما میکی به دفاع، ضربه و هدف نمره. شکست حریف خود را!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsDefenseBallDefendSoccerFootballMickey-sFever