ژاپن فوتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   224 84.62% with 26 votes

فوتبال بازی در برابر کامپیوتر به عنوان شما سعی می کنید به نمره در بازی دشوار پیش رو.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsBallSoccerFootballJapan