پریمایر لیگ تنیس روی میز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بد گویی کردن توپ فوتبال بین بازیکنان خود و به هدف دشمنان به نمره. دان 'تی اجازه پیروزی AI!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های چپ و راست فلش به حرکت بازیکنان خود را چپ و راست. که در آن توپ برخورد بازیکن تعیین زاویه توپ رو به سر خواهد شد. زدن در لبه اجازه می دهد تا برای عکس های زاویه دار تر است. پایین نگه داشتن فاصله برای ضربات توربو، اما نگه داشتن چشم در سطح خود را!

SportsBallSoccerFootballPremiereLeagueFoosball