You Got nhồi bông và Phục vụ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đã Lil 'Drumstix có trò chơi hay là ông lame? Nó 's vào bạn để quyết định khi nào bạn kết hợp chuyển động chống lại Vua Dindon Furious. Được cảnh báo: Feathers sẽ bay!

Điều khiển:
Phím mũi tên để lắc chiến lợi phẩm.

Memory DancingStuffedServed