Thị trường bộ nhớ ngọt ngào Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Trong trò chơi này, chúng ta sẽ phải giúp các nhân viên thu ngân trẻ với công việc của mình ở siêu thị. Chúng tôi sẽ phải làm cho cặp với các thực phẩm ẩn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột trong trò chơi này và lật hình ảnh phù hợp hơn để xóa các dòng.

SkillMemorySweetMarket