שוק הזיכרון מתוק משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

במשחק הזה נצטרך לעזור לקופאית הצעירה בעבודתה בסופרמרקט. אנחנו נצטרך לעשות זוגות עם מזון המוסתר.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר במשחק הזה ולהפוך את תמונות תואמות מעל כדי לנקות את השורות.

SkillMemorySweetMarket