Habbo bộ nhớ thách thức Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   145 73.68% with 19 votes

Bạn có thể ghi nhớ các vị trí đồ nội thất và đặt nó trở lại với nhau nhanh như bạn có thể?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleKidsMemory HabboChallenge