چالش حافظه صالحی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   145 73.68% with 19 votes

آیا می توانم قرار دادن مبلمان را حفظ و آن را دوباره با هم به همان سرعتی که شما می توانید؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsMemory HabboChallenge