مسابقه حافظه خودرو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

شما طرفداران اتومبیل! به خصوص سریع و خوب به دنبال! این بازی اتومبیل های مختلف ارائه می دهد، اما در تصویر و شما مجبور به استفاده از حافظه خود را به یاد داشته باشید و حدس بزنید دو علائم اتومبیل همان. شش سطح وجود دارد و چگونه پیشرفت شما شما باید کنسانتره بیشتری به آن را حل کند قبل از زمان اجرا می شود خارج. استفاده از موس برای کلیک بر روی مربع. مراقب باشید در زمان اگر دون تی شما 'می خواهم به بازی دوباره همان سطح. چنگ زدن به موس خود را، خودتان تمرکز کنید و شروع به بازی. موفق باشید!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Memory Android Racing