هیولا، شرکت - حافظه مایک ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

درهای باز را به فاش کردن هیولا. مسابقه دو هیولا و جمع آوری یک فریاد. پر کردن قوطی و فریاد خود را برنده بازی ام! شما باید 60 ثانیه برای جمع آوری تمام فریادهای.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Memory MonstersAndroid Mike-s