جوجه کوچولو - بازی حافظه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

فلیپ کارت و مسابقه کاراکتر قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleFishMatching Memory AnimalChickenLittleGame