دیوانه برای پنگوئن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

یافتن تطبیق پنگوئن و یادگیری حقایق پنگوئن است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

EducationalMatching Memory AnimalPenguinAndroid Penguins