پرندگان خشمگین بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2410 70.59% with 34 votes

پرنده کمی در هیئت مدیره سحر و جادو ربوده شد. کمک به آنها را به رایگان دریافت کنید با پیدا کردن دو پرنده یکسان در کنار یکدیگر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching AnimalBirdsChickenAndroid Angry