پرندگان عصبانی ذخیره سازی تخم مرغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5616 77.78% with 72 votes

راهنما پرنده های قرمز کمی از پرندگان عصبانی برای گرفتن هر یک از تخم مرغ است. شما می توانید آنها را با ماوس خود را کنترل، حرکت از یک سمت به سمت دیگر به پرتاب تخم مرغ به سمت دیگر. فقط سه تخم مرغ شما می توانید فرار کردن. تخم مرغ زرد می تواند مزایای مختلف به ارمغان بیاورد. ذخیره به عنوان بسیاری از تخم مرغ و بهترین در این بازی.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

Mouse SkillAnimalBirdsGirlsCartoonAngrySaveEggs