پرندگان عصبانی Piggies ها فرار فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3514 71.43% with 49 votes

در طول فرار خود را، شما باید برای رویارویی با چالش های بیشتر و بیشتر. کمک به فرار piggy کمی از فضای بیرونی او، به دام افتاده شدم.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به او نوسان و جمع آوری تخم مرغ.

PuzzleAngry BirdsPiggies Space EscapeAngryBirdsPiggiesSpaceEscape