پرندگان عصبانی تیراندازی فضا پرندگان عصبانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   521141 78.7% with 662 votes

دریافت 3 پرندگان مشابه در یک ردیف به آنها روشن است. استفاده از موس خود را به حرکت جرثقیل در اطراف صفحه نمایش کلیک کنید و به آن قطره. ساقه انواع مختلفی از پرندگان به مرکز گروه بندی توسط بقیه. تاریخ پرندگان مشابه به. استفاده از ماوس

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی این بازی

Angry Birds