پرندگان عصبانی مبادله بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2813 68.29% with 41 votes

ترتیب پرندگان از پرندگان عصبانی فضایی، به طوری که 3 یا بیشتر کاراکتر از همان نوع در یک ردیف وجود دارد. برای حرکت یک پرنده، با کلیک بر روی شخصیت انتخاب شده و سپس با کلیک بر روی یکی دیگر از این است که به چپ، راست، بالا و پایین اولین پرنده شما را در کلیک. سعی کنید برای به دست آوردن 3 در یک ردیف به کسب امتیاز و حرکت به سطح بعدی.

کنترل بازی:

استفاده از ماوس برای انتخاب پرندگان

PuzzleKidsMatching Birds