پرندگان عصبانی کانن ویژه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5314 79.1% with 67 votes

سطوح ویژه

در حال انتظار در این پرندگان عصبانی بازی توپ جدید باید انجام شود. شما تقریبا پنجاه سطوح زیبا که در آن شما باید تمام خوک ها را از بین بردن. این 'نسخه ویژه با آب نبات، سعی کنید به پرتاب و به هدف و همچنین خوک سبز با پرندگان خشمگین است.

کنترل بازی:
های کلیدی

استفاده از ماوس به پرتاب پرندگان
بین بردن تمام piggies ها

ShootingKidsMouse SkillBirdsAndroid Girls