پرندگان عصبانی Piggies موجودی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6332 66.32% with 95 votes

هر دو خوک باید برای کمک به هر یک از دیگر به عنوان بالا که ممکن است. با استفاده از کلیک ماوس به پرش، پس از آن نوسان حرکت در چنین راهی که برای رفتن به هر خوک در یک زمان. جمع آوری اشیاء هستند که در این بازی مشخص است، به ویژه تخم مرغ، کدو تنبل و سینه. شما باید سه سطح زیبا است که شما می توانید سعی کنید اگر شما می خواهید.

کنترل بازی:

این بازی بازی شوخ طبعی از ماوس.

Mouse SkillGirlAnimalBirdsGirls