فروشگاه پت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   115 68.75% with 16 votes

فروشگاه حیوانات خانگی 'لوسی یک خانه برای تقریبا همه نوع از حیوانات خانگی است! بیا و کمک لوسی برای مقابله با مشتریان عاشق حیوان خانگی. مشاهده فروشگاه در اغلب برای خرید حیوانات خانگی به فروش می رسانند. هر کس خدمت در زمان برای به دست آوردن پول!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Purchase Equipment UpgradesFishAnimalBirdsManagementGirlsShop