کشاورز جدید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

عمو جو مرا به مزرعه بزرگ خود دعوت کرد و از من خواست تا مراقبت از هر کار روزانه. من عاشق این ایده از کشاورزی اما چه چگونه انجام کارها در واقع کار می کنند؟ I 'بهتر است به دنبال عمو جو و سپس به اداره کل این سرزمین توسط خودم!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesAnimalFarmChickenPlantsManagementFarmer