Nông dân mới Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   62 75% with 8 votes

Bác Joe mời tôi trang trại tuyệt vời của mình và yêu cầu tôi chăm sóc của tất cả các công việc hàng ngày. Tôi thích ý tưởng của nông nghiệp nhưng những gì làm thế nào để mọi thứ làm việc trong thực tế? Tôi 'tốt hơn: D theo Bác Joe và sau đó quản lý toàn bộ đất này bởi bản thân mình!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesAnimalFarmChickenPlantsManagementFarmer