Quản lý khách sạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1613 55.17% with 29 votes

Chào mừng bạn đến thương hiệu của bạn mới khách sạn. quản lý và duy trì một dịch vụ tốt cho bạn khách hàng khách.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesManagementHotel