Câu lạc bộ thanh niên hoạt động Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   70 100% with 7 votes

Cài đặt và chạy câu lạc bộ thanh niên rất riêng của bạn, giữ cho thành viên của bạn và tài chính của bạn khỏe mạnh.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesOperationYouthClub