Party Down Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   105 66.67% with 15 votes

Chăm sóc khách hàng bên bạn như họ muốn được ăn, và bên xuống.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingKidsPurchase Equipment UpgradesPartyDown