מפלגת למטה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   105 66.67% with 15 votes

תשמור על אורחי המסיבה שלך כמו שהם רוצים להיות מוזנים, וצד למטה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Role PlayingKidsPurchase Equipment UpgradesPartyDown