מועדון נוער פעולה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   70 100% with 7 votes

להגדיר ולהפעיל מועדון עצמו מאוד בני נוער, לשמור על החברות שלך ואת הכספים שלך בריאה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Role PlayingPurchase Equipment UpgradesOperationYouthClub