Trời Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Tycoonery ở tốt nhất của mình, mọi người! Tiêu tiền một cách khôn ngoan để phát triển lưới điện trái đất thân thiện của bạn. Thành công, phát triển, và làm sạch!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingKidsSimulationPurchase Equipment UpgradesWindfall