Ác Villain Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Kiểm soát hang ổ ma quỷ và tay sai của bạn như bạn cố gắng giữ tắt các lực lượng của tốt từ đánh bại bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingStrategyActionSimulationPurchase Equipment UpgradesEvilVillain