Battle Gear 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   287 80% with 35 votes

Củng cố cơ sở của bạn và gửi quân, pháo binh, và máy bay, hay cuộc không kích vào căn cứ kẻ thù của bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FightingRole PlayingStrategyActionPurchase Equipment UpgradesDefendSeriesTankHelicopterTruckBattleGear