Epic Trận Ảo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   266 81.25% with 32 votes

Lần lượt dựa trên trò chơi chiến đấu flash đã được nhận được phổ biến hơn thời gian gần đây, nhưng thường nắm lấy kích thước tập tin và thời gian tải lâu. Epic Trận Ảo đạt được thành công bằng cách học một Ảo phong cách hệ thống chiến đấu cuối cùng với rất nhiều các cuộc tấn công độc đáo và khả năng có sẵn, trong khi vẫn giữ kích thước tập tin xuống.
Ngoài việc có rất nhiều kẻ thù đầy màu sắc mỗi hình ảnh động tấn công của mình, cũng có nhiều ông chủ thú vị để đánh bại với điểm yếu riêng.


Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ.

FightingRole PlayingAdventureActionPurchase Equipment UpgradesMonstersFantasyAndroid Action Rpg (hack And Slash)EpicBattle