حماسه نبرد تخیلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   266 81.25% with 32 votes

نوبه خود مبتنی بر بازی های فلش مبارزه با اخذ شده است محبوب تر به تازگی، اما اغلب اندازه فایل های بزرگ و زمان بارگذاری طولانی در آغوش. حماسه نبرد تخیلی رسیدن به موفقیت با تقلید از یک سبک فانتزی نهایی سیستم مبارزه با تعداد زیادی از حملات منحصر به فرد و توانایی های موجود، در حالی که نگه داشتن حجم فایل پایین.

علاوه بر داشتن تعداد زیادی از دشمنان رنگارنگ هر کدام با انیمیشن ها حمله خود را، بسیاری از کارفرمایان جالب برای شکست با نقاط ضعف خاص نیز وجود دارد.


کنترل بازی:
این بازی توسط تنها ایفا کرده است.

FightingRole PlayingAdventureActionPurchase Equipment UpgradesMonstersFantasyAndroid Action Rpg (hack And Slash)EpicBattle